Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ἄνοδο μόνο στὸ Τόκυο καὶ ὀλιγώτερη στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3613 δολλάρια καὶ 138,8905 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1244,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,41. Οἱ δυτικὲς ἀγορὲς παραμένουν ἀκόμη ἐπιφυλακτικές, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς ἀναμένουν τὴν μεθαυριανὴ ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, ἂν καὶ ὁ δείκτης τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς ὑποχώρησε, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ εἶναι διάχυτη ἡ διστακτικότης, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ὑφέσεως κατὰ 1% τὸ πρῶτο τρίμηνο∙ τὸ πρόστιμο τῶν 6,6 δις εὐρὼ στὴν γαλλικὴ τράπεζα ΒΝΡParibas ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ἔχει προκαλέσει πολλὲς συζητήσεις στὸ Παρίσι καὶ στὴν Εὐρώπη. Πολλοὶ διερωτῶνται τὸ ἐὰν πράγματι προέβη σὲ παρανομίες παρομοίας ἐκτάσεως, στὶς συναλλαγὲς μὲ Ἰρὰν καὶ Κούβα. Στὴν Κίνα ἡ βιομηχανικὴ παραγωγὴ αὐξηθηκε τὸν Μάιο, ἀλλὰ ὁ ἀντικτυπος στὸ Χρηματιστήριο δὲν ἐμφανίσθηκε, λόγῳ ρευστοποιήσεως κερδῶν.