Σύλληψη Γάλλου τρομοκράτου

Στὴ Μασσαλία συνελήφθη ὁ τρομοκράτης ποὺ σκότωσε δύο στὸ Ἐβραϊκὸ Μουσεῖο τῶν Βρυξελλῶν∙ πρόκειται γιὰ Γάλλο ὑπήκοο, μουσουλμάνο τὸ θρήσκευμα, ὁ ὁποῖος εἶχε προμηθευθεῖ τὰ ὅπλα ἀπ’ τὸ Ἄμστερντὰμ καὶ ταξείδεψε μετὰ στὴν βελγικὴ πρωτεύουσα. Ἀφοῦ σκότωσε τοὺς δύο Ἐβραίους ἔφυγε γιὰ τὴν Μασσαλία, ἀλλὰ οἱ ἀστυνομικοὶ ἐντόπισαν τὸν ὁπλισμό του καὶ τὸν συνέλαβαν∙ κατὰ τὴν ἀνάκριση ὁμολόγησε τὴν πράξη του, ἀλλὰ δὲν ἀποκάλυψε τὸ ἐὰν εἶχε ἄλλους συνεργοὺς καὶ τὸ γιὰ ποῦ προοριζόταν. Ἀρκετοὶ Γάλλοι ὑπηκοοι μουσουλμάνοι ἔχουν προσχωρήσει στὶς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις καὶ ἔχουν συμμετάσχει σὲ διάφορα κινήματά τους, ἐνῶ προσφάτως συνελήφθη ἄλλος ποὺ πῆρε μέρος στὴν ἐξέγερση τῆς Συρίας∙ οἱ ἀρχὲς προβληματίζονται πολύ, διότι ἔχουν σημειωθεῖ καὶ στὴ Γαλλία σοβαρὲς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις.