Ἐνίσχυση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσανατολισμοῦ

Ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς ἐνισχύεται στὴν Ἑλλάδα, σὲ ρυθμὸ ἀδιανότητο προεκλογικά∙ τὰ ἀντιευρωπαϊκὰ κόμματα κέρδισαν στὶς εὐρωεκλογές, ἀλλὰ στρέφονται πρὸς τὴν Εὐρωζώνη∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔσπευσε στὶς Βρυξέλλες καὶ ἐξέφρασε τὴν ὑποστήριξή του γιὰ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἐνῶ τὰ ἄλλα μικρότερα χάνουν τοὺς βουλευτές τους. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐπιθυμεῖ τὴν πολιτικὴ σταθερότητα καὶ τὴν ταύτισή μας μὲ τὴν Εὐρώπη, διότι μόνο μέσα ἀπὸ αὐτὴν βλέπει ὁρατὴ τὴν ἀνάπτυξη, στὰ πρῶτα βήματά της ἤδη καὶ μὲ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς μάλιστα∙ ἡ στροφὴ πρὸς τὴν Εὐρώπη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ὅτι, ἡ ἀνάλυση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων ἔδειξε, ὅτι ἔχει φθάσει στὰ ὅριά του, στὶς περιφερειακὲς ἢ στὶς εὐρωεκλογές. Ἔτσι ἐπισπεύδουν τὴν στροφὴ πρὶν ἀπ’ τὴν προεδρικὴ ἐκλογή.