Ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν

Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν Ἑλλάδα διογκώνεται, ὅπως ἔδειξε ἡ παρουσία ἐφοπλιστῶν καὶ ξένων παραγόντων στὰ ἐγκαίνια τῶν Ποσειδωνίων, μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ κάθε ἄλλης χρονιᾶς∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἦταν σαφὴς στὴν πρόσκλησή του, πρὸς τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας καὶ αὐτοὶ ἔδειξαν ὅτι ἀνταποκρίνονται. Πάντως τὰ καλὰ νέα ἔρχονται καὶ ἀπ’ τὴν Εὐρωστατιστική, μὲ μείωση τῆς ἀνεργίας τὸν Φεβρουάριο στὸ 26,5%, ἀπὸ 27,6% τὸν Ἰανουάριο, κι ἦταν ἀκόμη χειμῶνας∙ τοὺς ἑπόμενους μῆνες, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς τουριστικῆς περιόδου, ἡ ὑποχώρηση ἀναμένεται πολὺ μεγαλύτερη. Τὸ δεύτερο μεγάλο βῆμα γίνεται μὲ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις∙ ἡ αὐριανὴ βέβαιη μᾶλλον μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων συνοδεύεται ἀπ’ τὴν ἐνίσχυση τῶν πιστώσεων τῶν τραπεζῶν καὶ γιὰ χορηγήσεις στὴν ἀγορά. Οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι ἀπ’ τὶς καλύτερες τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἀναμένεται νὰ ἀξιοποιήσουν δεόντως τὰ πιστωτικά τους πλεονεκτήματα.