Σαμαρᾶς, πρὸς ἐφοπλιστὰς

Ἔκκληση στοὺς ἐφοπλιστὲς γιὰ ἐπενδύσεις γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, ἀπηύθυνε ὁ πρωθυπουργός, ἐγκαινιάζων τὴν διεθνῆς ἔκθεση, «Ποσειδώνια»∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι ἡ χώρα ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη καὶ βαδίζουμε πρὸς τὴν ἀνάπτυξη, χάρις στὶς πολλὲς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Διαθέτουμε, πρόσθεσε, δύο δυναμικοὺς κλάδους, τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ναυτιλία, τὴν πρώτη στὸν κόσμο, μὲ τὸ 15% τῶν διεθνῶν μεταφορῶν νὰ διεξάγονται μὲ ἑλληνικὰ πλοῖα∙ προσφέρει πολλὲς δυνατότητες ἐπενδύσεων ἡ χώρα πλέον καὶ ἔχει φιλικὸ περιβάλλον γιὰ ὅλους καὶ περισσότερο γιὰ τὰ παιδιά της. Στὴν ἔκθεση συμμετέχουν 1850 ἑταιρεῖες καὶ 93 χῶρες, ἐνῶ ἐντυπωσιάζουν τὰ περίπτερα τῆς Κίνας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀραβικῶν χωρῶν καὶ τῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου.