Ὀμπάμα, Ἁνατολικοευρωπαῖοι

Στἢν σύσταση μετώπου τῶν Ἀνατολικοευρωπαίων, κατὰ τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Εὐωζώνης, δηλαδὴ τῆς Γερμανίας, ἀποβλέπει ἡ σημερινὴ συνάντηση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν Βαρσοβία μὲ τοὺς προέδρους τῶν χωρῶν αὐτῶν∙ ὁ Ἀμερικανὀς πρόεδρος συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν νέο πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ ὑποσχέθηκε αὔξηση κατὰ ἕνα δις τῶν στρατιωτικῶν πιστώσεων στὴν Πολωνία καὶ βαλτικὲς χῶρες. Ἡ ἀντιρωσικὴ καὶ ἀντιγερμανικὴ προπαγάνδα κλιμακώνεται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, θυμίζουσα τὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο∙ ἡ μηδαμινὴ ἢ καὶ ἀρνητικὴ ἀπήχησή της ἐνοχλεῖ περισσότερο τὴν Οὐάσιγκτον. Σὲ δύο θέματα φαίνεται αὐτὸ περισσότερο, στὴν στροφὴ τῆς γαλλικῆς προεδρίας ὑπὲρ τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς συνοχῆς, μετὰ τὶς ἀτλαντικὲς περιπτύξεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, καὶ στὴν γενικὴ ὑποστήριξη τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ ἐντολὴ τὴν προώθηση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς στὴν Εὐρωζώνη. Οἱ βρεταννικὲς ἀντιρρήσεις ἀγνοήθηκαν ἀπ’ τοὺς ἑταίρους της.