Πτωτικἐς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ ἀνοδικὲς στὶς Μόσχα, Βομβάη καὶ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3646 δολλάρια καὶ 139,6655 γιέν, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1244,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,41. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι θεωροῦν πεπερασμένη τὴν οὐκρανικὴ κρίση, παρὰ τοὺς ὑψηλοὺς τόνους τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὴν Βαρσοβία, ἀλλὰ τείνουν πρὸς τὴν συντηρητικὴ στάση τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καὶ ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως στὴν Οὐκρανία∙ στὸ Παρίσι οἱ ἀρχὲς ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀπορία τους γιὰ τὸ πρόστιμο εἰς βάρος τῆς τραπέζης BNPParibas, διότι ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ 6,6 δις εὐρὼ γίνεται δυσβάστακτο γιὰ τὴν γαλλικὴ τράπεζα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ ἀγορὲς βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐπιφυλακῆς, ἐν ὄψει τῆς αὐριανῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὸ σύνολο τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης.