Γεῦμα Ποῦριν πρὸς Σαρκοζὺ

Ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ ἀνακοίνωσε ὅτι, μὲ ἀφορμὴ τὴν παραμονή του στὴν Μόσχα γιὰ καλλιτεχνικὴ ἐκδήλωση τῆς συζύγου του, ὁ Βλαδήμηρος Ποῦτιν τοῦ παρέθεσε γεῦμα, ὅπου συζήτησαν τὰ διεθνῆ καὶ διμερῆ θέματα. Ὁπωσδήποτε εἶχε προετοιμασθεῖ ἀπὸ πρίν, ἡ ἐκδήλωση τῆς Κάρλα Μπροῦνι καὶ ἡ συνάντηση τῶν δύο πολιτικῶν∙ οἱ γαλλικοὶ καὶ οἱ εὐρωπαϊκοὶ οἰκονομικοὶ καὶ πολιτικοὶ κύκλοι εἶναι σφόδρα ἀντίθετοι μὲ τὴν πόλωση στὴν Εὐρώπη ἐξ αἰτίας τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως. Δὲν κρύβουν μάλιστα τὴν ἄποψή τους, ὅτι εἶναι τεχνητή, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἀκροδεξιῶν ἐνόπλων ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ τὴν διαφοροποίηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἐνισχύει ὁ Σαρκοζύ, ἐνῶ ἐπίκειται ἡ συνάντηση Ποῦτιν, μἐ Ὁλλάντ καὶ Μέρκελ.