Μαζικὴ ἡ προσέλκυση μεγάλων ἐπενδύσεων

Ἡ μαζικὴ προσέλευση μεγάλων ἐπενδύσεων γίνεται τὸ κύριο μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅπως στὴν ἔκθεση Ποσειδώνια ὡς πρῶτο βῆμα∙ στὶς 19 Ἰουνίου ἔρχεται γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς καὶ τέσσερες ἑβδομάδες μετὰ ὁ πρόεδρός της, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ὁ σεΐχης τοῦ Κουβέιτ. Οἱ ἐπισκέψεις συνοδεύονται φυσικὰ μὲ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Κίνας γιὰ μεγάλες ἐπενδύσεις, ΟΛΠ, ΟΛΘ, σιδηρόδρομοι, ἀλλὰ καὶ συνεργασία στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ὅταν ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες τους ἔχουν ἐγκαταστήσει κέντρα ἐρευνῶν στὴν χώρα μας∙ τὸ Πεκῖνο ἐπισφραγίζει τὴν ἐπιλογὴ τῆς Ἑλλάδος ὡς πύλης ἐσόδου τῶν προϊόντων του στὴν Εὐρώπη. Τὰ ἐμπόδια, λόγῳ τῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων καὶ τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων ἔχουν παρακαμφθεῖ καὶ μᾶλλον ὁριστικά∙ ἔχουμε διδαχθεῖ ἀρκετὰ πράγματα ἀπ’ τὴν τετραετῆ ἐμπειρία τῆς ἐξαθλιώσεως.