Φραγκίσκος, Βαρθολομαῖος

Πρόσκληση πρὸς τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη ἀπέστειλε ὁ πάπας, ὅπως συμπροσευχηθεῖ καὶ αὐτὸς στὸ Βατικανό, μαζὶ μὲ τοὺς προέδρους τῶν Παλαιστινίων καὶ τοῦ Ἰσραήλ, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στὴν Παλαιστίνη∙ ἡ πρόσκληση δείχνει ὅτι οἱ σχέσεις τῶν κκ. Βαρθολομαίου καὶ Φραγκίσκου εἶναι ἄριστες, καθὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ Βατικανὸ ἀναγνωρίζει στὴν πράξη τὴν ἰσότητα τῶν δύο μεγάλων χριστιανικῶν δογμάτων, ἀπέναντι στὰ μεγάλα διεθνῆ προβλήματα. Σὲ μιὰ ἐποχὴ μάλιστα ποὺ ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί, ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης ἀναγνωρίζεται ὡς σοβαρὸς διεθνὴς παράγων∙ εἶναι πολὺ δύσκολο στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση πλέον τοῦ ἀγνοῆσαι τὴν σημασία τοῦ γεγονότος, διότι τότε στρέφεται κατὰ τοῦ πάπα.