Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Μόσχας καὶ τῆς Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3621 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 139,7705 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1246 καὶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 109,41. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλάκτικοί, ἐν ὅψει τῆς σημερινῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, γεγονὸς σημαντικὸ γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο θεωρεῖται πλέον δεδομένη, ἀφοῦ ἔχουν δεμσευθεῖ γιὰ ψήφισή της οἱ ὑποψήφιοι τῶν Σοσιαλιστῶν καὶ ἄλλων ἀριστερῶν κομμάτων. Ἡ διαρροὴ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ δῆθεν πληροφοριῶν γιὰ πρόταση στὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ἀπεικονίζει τὸν πανικὸ τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν, γιὰ τὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ πληροφορία διαψεύσθηκε στὸ Βερολίνο καὶ στὴν Οὐάσιγκτον, καὶ ἡ πλεκτάνη ἀποκαλύφθηκε.