Ἀναγνώριση Παλαιστινίων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν ὅτι θὰ συνεργασθοῦν κανονικὰ μὲ τὴν νέα παλαιστινιακὴ κυβέρνηση, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Ἰσραήλ∙ ὁ Βενιαμὴν Νετανιάχου ἔχει ἀπευθύνει ἐπανειλημμένως ἔκκληση πρὸς ὅλους γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῆς κυβερνήσεως Φατὰχ καὶ Χαμάς, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ἡ ἀναγνώριση σημαίνει ὅτι διαγράφονται ἄλλες προοπτικὲς γιὰ τὸ Παλαιστινιακό∙ ἄλλωστε τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα οἱ πρόεδροι Ἰσραὴλ καὶ Παλαιστίνης θὰ συμποσευχηθοῦν μὲ τὸν πάπα καὶ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη στὸ Βατικανό, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ κοινὴ ἐμφάνιση οἱ δύο πρόεδροι. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας μεταφέρεται πλέον τὸ πρόβλημα, διότι καὶ τὸ πανίσχυρο Ἀμερικανοεβραϊκὸ λόμπυ δείχνει ἢ ὅτι διαφωνεῖ μὲ τὴν τακτικὴ τῆς ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως ἢ ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἡ ἰσορροπία δυνάμεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀμερικῆς, μᾶλλον πιθανώτερο.