Γερμανία, ἔρευνα ὑποκλοπῶν

Τὴν ἐπέκταση τῶν διώξεων γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τῶν τηλεφώνων τῆς καγκελαρίου καὶ ἄλλων προσώπων ἀποφάσισε ὁ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Βερολίνου, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἔρευνας του γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν∙ οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔμειναν καθόλου εὐχαριστημένοι ἀπ’ τὶς ἐξηγήσεις τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τοῦ προέδρου της προσωπικά, καὶ οἱ διώξεις ἀσκοῦνται κατ’ ἀγνώστων. Ἡ καγκελάριος ἔχει ζητήσει τὴν σύσταση Εἰδικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς ἡ ὁποία θὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας τῶν ἐπικοινωνιῶν στὴν ἤπειρο, ἀλλὰ ἡ πρότασή της προσέκρουε στὶς ἀντιρρήσεις τῆς Βρεταννίας∙ σήμερα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν σύνοδο τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὶς Βρυξέλλες, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται συζήτηση τοῦ θέματος, οὔτε αὔριο φυσικά, κατὰ τὴν τυπικὴ συνάντησή τους στὴν Νορμανδία.