Παιχνίδια διακοπῆς Βουλῆς

Ἡ διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς, μὲ τὴν ἔναρξη τῶν θερινῶν τμημάτων σὲ δύο ἑβδομάδες, γίνεται πάντοτε αὐτὲς τὶς μέρες καὶ πάντοτε διαμαρτύρεται ἡ ἀντιπολίτευση γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ ἀντιδράσεις σκέπασαν τὰ ἔκτροπα τῶν ἀκροδεξιῶν στὴν προχθεσινὴ συνεδρίαση, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν αἶσχος γιὰ τὴν πολιτική μας ζωή. Οἱ ὑπόδικοι εὐκαιρία ἔψαχναν γιὰ τὴν πρόκληση ἐπεισοδίων καὶ τὴν προβολή τους στὴν κοινὴ γνώμη∙ εἶχαν προγραμματίσει ἀκόμη χειρότερα, ἀλλὰ ἡ ἤρεμη παρέμβαση τοῦ Πύρρου Δήμα ἔστειλε τὸν καμπόσο στὴν θέση του, «Γύρισε ἀμέσως τώρα πίσω», κι ἔσκυψε τὸ κεφάλι. Δὲν εἶχαν προβλέψει τὸν Ὀλυμπιονίκη καὶ τὰ ‘χασαν∙ τὸ δεύτερο ἀποκαρδιωτικὸ γι’ αὐτοὺς ἦταν ἡ προσέλευση μερικῶν δεκἀδων μόνο ὀπαδῶν τους, γιὰ στήριξη τοῦ μεγάλου ἀρχηγοῦ! Τὸ γνώριζαν φαίνεται ὅτι δὲν τοὺς ἀκολουθεῖ ὁ «κόσμος» τους∙ ἀποδεικνύεται ὅτι τοὺς ψήφισε ἀνάλαφρα καὶ ὄχι συνειδητά.