Ἀποκατάσταση τοῦ Λυκείου

Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Λυκείου καὶ ἡ ἀπόδοσή του στοὺς ἐπισκέπτες προσφέρει στὴν πόλη τὴ δεύτερη μεγάλη φιλοσοφικὴ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν∙ ὁ Ἀριστοτέλης, μετὰ τὴν ἐπιστροφή του εἰς Ἀθήνας ἀπ’ τὴν Πέλλα, ὅπου ἐδίδαξε ἐπὶ τετραετία τὸν νεαρὸ Ἀλέξανδρο τοῦ Φιλίππου, ἵδρυσε τὴν δική του σχολὴ κοντὰ στὸν ναὸ τοῦ Λυκείου Ἀπόλλωνος, παρὰ τὴν συμβολὴ τοῦ Ἰλισσοῦ μὲ τὸν Ἡριδανό. Ἡ Σχολή του ὀνομάσθηκε ἀπ’ τὴν τοποθεσία Λύκειο, ὅπως ἐκείνη τοῦ Πλάτωνος, πενῆντα χρόνια περίπου πρίν, Ἀκαδημία, πάλι ἀπ’ τὴν τοποθεσία στὶς δυτικὲς παρυφὲς τῆς πόλεως∙ ὁ Ἀριστοτέλης παρέδιδε τὰ μαθήματά του σὲ περιπάτους στὸ Λύκειο καὶ γι’ αὐτὸ ὀνομάσθηκε ἡ σχολή του καὶ Περιπατητική. Ἂς τὸν ἀκολουθήσουμε.