Συνωστισμὸς εὐρωπαϊκὸς

Ἔντονος συνωστισμὸς στὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ παρουσιάζεται στὴν πολιτική μας ζωή, παρὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν∙ κατὰ τὰ έπίσημα στοιχεῖα, ὅσες δυνάμεις διατύπωναν πολλὲς ἐπιφυλάξεις ἢ καὶ ἐχθρότητα γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Εὐρωζώνη περισσότερο, κέρδισαν, μὲ πρῶτον τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Τὴν ἑπομένη ὅμως ὁ πρόεδρός του ξέχασε, ὅσα ἔλεγε προεκλογικά, καὶ μετεστράφη σὲ ὄψιμο εὐρωπαϊστή∙ οἱ μικρότεροι σπεύδουν νὰ ἐνωθοῦν, πάλι μὲ εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμό. «Στερνή μου γνώση νὰ σὲ εἶχα πρῶτα»∙ ἐπὶ τετραετία ἦταν ὅλοι τους τυφλὰ ὄργανα τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἀντιευρωπαϊκῆς ὑστερίας κι εὐτυχῶς ἔκλεισε τὰ αὐτιά του ἀπέναντί τους ὁ ἑλληνικὸς λαός. Τώρα ἀναγνωρίζουν, ὅτι καὶ ἡ ἀντιευρωπαϊκή τους προεκλογικὴ τακτικὴ ἦταν λάθος, Κάλλιο ἀργά, παρὰ ποτέ.