Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἀλλὰ πολὺ ἰσχυρὲς στὴν Μόσχα, στὴν Βομβάη καὶ Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3570 δολλάρια καὶ 139,2985 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1244,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,66. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Μάριο Ντράγκι, γιὰ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἔγινε σχετικὰ ἀργὰ καὶ πρόλαβε μόνο τὶς τελευταῖες ὧρες τῶν συναλλαγῶν∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴν Εὐρωζώνη ἀνακοινώθηκε ὅτι ἔγινε δεκτὴ ὡς 19ο μέλος ἡ Λιθουανία, ἀπ’ τὴν πρώτη Ἰανουαρίου, καθὼς ἐκπληρώνει τὰ αὐστηρὰ κριτήρια τοῦ Μάαστριχ. Ἔτσι, οἱ τρεῖς μικρὲς χῶρες τῆς Βαλτικῆς ἀποδέχθηκαν τὸ εὐρώ, μαζὶ μὲ τὴν Σλοβακία καὶ τὴν Σλοβενία, ἀπ’ τὶς πρώην κομμουνιστικές∙ οἱ ἐπενδυτὲς τῆς Ἀσίας χαιρέτισαν τὶς σινορωσικὲς ἀποφάσεις, γιἀ ἀπαγκρίστρωση ἀπ’ τὸ δολλάριο τῶν συναλλαγῶν στοὺς Ἀναδυομένους καὶ γιὰ τὴν σύσταση νέου κοινοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως, διότι τοὺς διευκολύνουν στὴν ἀπαξάρτησή τους ἀπ’ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες.