Τυπικότητες Ἑπτὰ μεγάλων

Ἡ συνάντηση τῶν Ἑπτὰ μεγάλων εἶχε ἔντονο τὸν χαρκτῆρα τῆς τυπικῆς τελετουργίας ἐναντίον τῆς Ρωσίας καὶ χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν διαφοροποιήσεων γιὰ τὸ οὐκρανικό∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε τὴν καταδίκη τῆς Μόσχας, ἀλλὰ πλὴν τοῦ Καναδᾶ, οἱ ἄλλοι διατύπωσαν ἐπιφυλάξεις καὶ βρέθηκαν πλησιέστερα πρὸς τὴν θέση τοῦ διάλογου τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἀκόμη κι ὁ Νταίηβιντ Κάμερον. Ἔτσι τελείωσαν οἱ τελετές, ἀλλὰ τὸ μέλλον τῶν Ἑπτὰ διαγράφεται φαιό, καθὼς τὸ Κρεμλίνο διαμήνυσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπιστρέψει κι ἀντὶ γι’ αὐτὸ προωθεῖ το ἑνιαῖο μέτωπο μὲ τοὺς Ἀναδυομένους∙ ἄλλωστε οἱ κυρώσεις ἐναντίον του εἶχαν τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς ἀποτέλεσμα, καὶ περισσότερο στὶς κεφαλαιαγορές. Ἡ Ρωσία ἐκδίδει κανονικὰ τὰ κρατικά της ὁμόλογα στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, χωρὶς προβλήματα.