Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, συνάντηση Σουηδίας

Ἡ τύχη τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ κρίνεται ἴσως στὴν Σουηδία, κατὰ τὴν συνάντηση τῶν πρωθυπουργῶν, Γερμανίας, Βρεταννίας, Ὁλλανδίας καὶ Σουηδίας∙ οἱ τρεῖς τελευταῖοι ἔχουν ἐκδηλωθεῖ ἐναντίον τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὡς προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνῶ ἡ καγκελάριος, ἔχει δεσμευθεῖ ἢδη γιὰ τὴν ὑποστήριξή του καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ψήφου τῶν Εὐρωπαίων. Ἡ συνάντηση, νοτίως τῆς Στοκχόλμης, προβλέπεται διήμερος, μὲ σκληρὲς συζητήσεις∙ Βρεταννός, Ὁλλανδὸς καὶ Σουηδὸς ἔχουν ἀπώτερο στόχο τὴν ἀποδυνάμωση καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς, δηλαδὴ τῆς πορείας πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρώπης∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ γνωρίζει τὶς θέσεις αὐτές, δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ λόγους ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωζώνης, διότι τότε διαλύεται.