Προσέλευση ξένων ἐπενδυτῶν

Ἡ προσέλευση ξένων έπενδυτῶν στὴν χώρα μας αὐξάνεται τὸν τελευταῖο καιρό, σὲ βαθμὸ πρωτοφανῆ καὶ διεθνῶς∙ τὴν ἄλλη βδομάδα ἔρχεται ὁ Κινέζος πρωθυπουργὸς καὶ ἀκολουθεῖ ὁ πρόεδρος τῆς μεγάλη χώρας σὲ ἕναν μῆνα, ἐνῶ στὸ ἐνδιάμεσο ἀναμένονται ἀρκετοὶ Ἄραβες. Ἡ Ἑλλὰς τοὺς προσελκύει, σὲ τρεῖς κλάδους κυρίως, τουρισμός, διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ τὶς προεκτάσεις στὴν προηγμένη τεχνολογία∙ ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔχουν ἀνοίξει κέντρα ἐρευνῶν σὴν χώρα. Ἀλλὰ ἔρχονται καὶ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, καθὼς ἔχουν ἀλλάξει στάση μετὰ τὴν καταστροφολογία τους ἐπὶ τετραετία∙ ὁ Τζαίημς Ντίμας, πρόεδρος τῆς JPMorgan, ἑλληνικῆς καταγωγῆς τρίτης γενιᾶς, θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος.