Προσευχὴ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης

Ἡ προχθεσινὴ προσευχὴ στὸ Βατικανὸ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης στὴν Παλαιστίνη, ἀπ’ τοὺς προέδρους τῶν δύο χωρῶν, Ἰσραὴλ καὶ Παλαιστίνης, καὶ παρουσία τοῦ πάπα καὶ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου, θεωρεῖται ὡς ἱστορικὴ καμπὴ γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολή. Ἡ προσευχὴ ἀπευθύνθηκε πρὸς τοὺς θεοὺς τῶν τριῶν μεγάλων θρησκειῶν τῆς Δύσεως, καθὼς κάθε πρόεδρος διάβασε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπ’ τὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς θρησκείας του καὶ οἱ δύο προκαθήμενοι τῶν χριστιανικῶν δογμάτων ἀπήγγειλαν ἀποσπάσματα ἀπ’ τὴν Βίβλο∙ ὅσο κι ἂν οἱ σκληροπυρηνικοὶ στὴν περιοχὴ δὲν δίδουν μεγάλη σημασία στὸ γεγονός, δὲν παύει νὰ ἐπηρεάζει τὴν πορεία τῆς συγκρούσεως Ἰσραηλινῶν καὶ Ἀράβων. Γιὰ τὸ οἰκουμενικὸ πατριαρχεῖο σημαίνει καταξίωση στὴν διεθνῆ ἀναγνώρισή του.