Βρώμικη τακτικὴ Βρεταννῶν

Στὴν γνωστὴ βρώμικη τακτική τους ἐπιδίδονται οἱ Βρεταννοί, μὲ σκοπὸ τὴν παρεμπόδιση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς∙ δημοσίευσαν στὶς ἐφημερίδες τους στοιχεῖα ὅτι ὁ πατέρας του εἶχε πολεμήσει στὸ ἀνατολικὸ μέτωπο, ἐπιστρατευθεὶς ἀπ’ τοὺς Γερμανούς, καὶ ὅτι ἡ οἰκογένειά του εἶχε οἰκονομικὲς σχέσεις μὲ τὰ στρατεύματα κατοχῆς. Πέραν τοῦ γεγονότος, ὅτι δὲν ἔχει καμμία εὐθύνη ὁ γιὸς γιὰ τὶς πράξεις τοῦ πατέρα του –διαφορετικὰ ἀποδεχόμαστε τὴν ρατσιστικὴ θεωρία τοῦ ναζισμοῦ-, ἀποκρύπτουν τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν κατεχόμενη Εὐρώπη, πλὴν τῆς Ἑλλάδος, εἶχαν ἐπιστρατευθεῖ ἑκατομμύρια γιὰ τὸ ἀνατολικὸ μέτωπο∙ δεύτερον, ὅλοι οἱ λαοὶ εἶχαν δοσοληψίες στὴν καθημερινότητά τους μὲ τὰ στρατεύματα κατοχῆς, διαφορετικὰ πῶς θὰ ζοῦσαν; Ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, βλέπουν ὅτι ἐκλέγεται ὁ Λουξεμβούργιος πολιτικὸς καὶ ὅτι ἡ Εὐρωζώνη βαδίζει πρὸς τὴν πολιτικὴ ἑνοποίησή της, ὁπότε ἡ Βρεταννία μένει στὸ περιθώριο.