Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Οἱ ἀγορὲς κινήθηκαν σταθεροποιητικὰ χθές, ἀλλὰ μὲ μεγάλη ἄνοδο στὴν Μόσχα καὶ στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3608 δολλάρια καὶ 139,4399 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1255, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,29. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀγνοοῦν προκλητικὰ τὶς άτλαντικὲς κασσάνδρες γιὰ κρίση στὴν Ρωσία καὶ μεταφέρουν μαζικὰ κεφάλαια στὴ χώρα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπότομη ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου, ἀκολοθούμενο ἀπ’ τὴν Βομβάη∙ φαίνεται ὅτι οἱ ἀγορὲς τῶν Ἀναδυομένων ἀποδεμεύονται ἀπ’ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς καὶ ὀργανώνουν τὶς δικές τους ἑστίες, μετὰ καὶ τὶς προτάσεις Ρώσων καὶ Κινέζων γιὰ πλήρη ἀπεξάρτηση τῶν συναλλαγῶν τους ἀπ’ τὸ δολλάριο καὶ τὶς πιέσεις γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος. Στὴ Γαλλία οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὸ πρόστιμο 12 δις εὐρὼ στὴν BNPParibas, ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι ἔντονες∙ τὸ Παρίσι ἀπειλεῖ πλέον εὐθέως ὅτι θὰ δεσμεύσει τὶς διαπραγματεύσεις τῆς συμφωνίας ἐλευθέρου ἐμπορίου τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν Ἀμερική.