Πρὸς ἐκτόνωση Οὐκρανίας

Ἡ ὁρκωμοσία τοῦ Πέτρου Ποροσένκο στὸ Κίεβο, παρουσίᾳ τοῦ Ἀμερικανοὺ ἀντιπροέδρου, ἀλλὰ κανενὸς ἀπ’ τὶς μεγαλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, καὶ τοῦ Ρώσου πρεσβευτοῦ, καλλιεργεῖ τὸ κλίμα γιὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσεως∙ ὁ πρόεδρος ὑποσχέθηκε τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως καὶ τῆς ἀσφαλείας στὴν χώρα, ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμένουν, στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες καὶ στὴν πρωτεύουσα μὲ τοὺς ἀκροδεξιοὺς ἐνόπλους. Στὸ Ντόνετσκ καὶ στὸ Λουγκάνσκ οἱ συγκρούσεις τῶν αὐτονομιστῶν μὲ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα συνεχίζονται, χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα ἀπ’ τὰ τελευταῖα, παρὰ τὴν χρησιμοποίηση ἐκ μέρους τους καὶ βαρέων ὅπλων, μὲ ἐπιθέσεις κατὰ οἰκιῶν καὶ ἀμάχων∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Γκάζπρομ γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο ἀέριο συνεχίζονται, χωρὶς σημαντικὴ πρόοδο. Στὴ Σόφια, ἡ βουλγαρικὴ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τὴν διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν, γιὰ τὸν ἀγωγὸ Southstream, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ περιπλοκὲς εἶναι περισσότερες.