Προσέλευση ξένων ἡγετῶν καὶ ἐπενδυτῶν

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρωθυπουργοῦ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα καὶ τοῦ προέδρου τῆς χώρας στὰ μέσα Ἰουλίου συζητήθηκαν κατὰ τὴν χθεσινὴ συνάντηση τῆς προέδρου τῆς COSCO μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας∙ ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς κινεζικῆς ἑταιρείας, Sun Yueying, ἐπανέλαβε τὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ τὴν ἰδιωτικοποίηση τοῦ ΟΛΠ, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ὑπουργὸς τῆς διαβεβαίωσε ὅτι ἔλαβε τὴν ἔγκριση τῆς Ἐπιτροπῆς. Οἱ Κινέζοι ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ ἄλλες μεγάλες ἐπενδύσεις, ἐνῶ σχδιάζουν καταστῆσαι τὸν Πειραιᾶ τὸ μεγαλύτερο λιμάνι τῆς Μεσογείου∙ οἱ ἐπενδύσεις στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἐταιρειῶν τους μὲ ἑλληνικὲς ἰδιωτικὲς καὶ Πανεπιστήμια εἶναι ὁ δεύτερος τομέας, ἀλλὰ καὶ στὸν τουριστιὸ τομέα, μὲ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων ἀπὸ συμπολῖτες τους καὶ τὴν χορήγηση πολυετοῦς εὐρωπαϊκῆς βίζας.