Αἰσιοδοξία γιὰ ἀνάπτυξη

Τὴν ἀπόλυτη αἰσιοδοξία του ὅτι ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ σταδιακὴ ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν, μαζὶ μὲ τὴν μείωση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν, ἔρχονται, ἐξέφρασε ὀ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ πρῶτο Ὑπουργικὸ Συμβούλιο μετὰ τὸν ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισήμανε στοὺς ὑπουργοὺς ὅτι τοὺς θέλει ἕτοιμους 24 ὧρες τὸ εἰκοσιτετράωρο καὶ 365 μέρες τὸ χρόνο, ἀλλὰ καὶ ὅτι προτεραιότης τους εἶναι ὁ πολίτης, τὸ δημόσιο συμφέρον καὶ ἡ διασφάλιση τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Ὁ ἀέρας τῆς αἰσιοδοξίας σημαίνει ὅτι, ἀπ’ τὸν ἄλλο μῆνα θὰ δοῦν πολλοὶ ἐλάφρυνση στὶς κρατήσεις τους, μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὸ ἀσφαλιστικό, ἐνῶ τὸ Φθινόπωρο οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους γίνονται, μὲ δεδομένη τὴν ἀντάποκριση τῶν Εὐρωπαίων καὶ μὲ ἀτράνταχτο ἐπιχείρημά μας τὴν κατάκτηση ρυθμῶν ἀναπτύξεως ἀπ’ τοὺς ταχύτερους στὴν Εὐρώπη. Οἱ ἐπισκέψεις τῶν ξένων ἡγετῶν καὶ πολλῶν ἐπενδυτῶν θεωροῦνται τὸ βαρόμετρο.