Μέρκελ, κινήσεις ἰσορροπιῶν

Σὲ κινήσεις ἰσορροπιῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιδόθηκε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κατὰ τὴ συνάντηση τῶν τεσσάρων πρωθυπουργῶν στὴ Σουηδία∙ ἡ καγκελάριος συζήτησε μαζί τους γιὰ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, ὡς διπλωματικὴ τακτική, ἀλλὰ ἐπέμεινε ὅτι ἡ ἴδια δεσμεύεται στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη ὑπἐρ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ. Γνωρίζει ἀρκετὰ καλὰ δύο πράγματα: πρῶτον, ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωσυμβουλίου λαμβάνεται μὲ τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία, κατὰ τὴν στάθμισή της, καὶ Βρεταννία, Σουηδία, Ὁλλανδία, δὲν τὴν διαθέτουν, ἀκόμη κι ἂν πάρουν κάποιους μικροὺς μαζί τους∙ δεύτερον, ἡ ἐπικύρωση γίνεται ἀπ’ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο καὶ ἐκεῖ ὁ Λουξεμβρούργιος πολιτικὸς ἔχει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία. Οἱ Εὐρωσκεπτικιστὲς ἄλλο ἐπιδίωκαν, τὴν ἀποδυνάμωση τῆς εὐρωκεντρικῆς θέσεως τῆς Γερμανίας, ὁπότε εὔκολα παρασύρουν τοὺς ἄλλους∙ ἡ καγκελάριος ὅμως ἔχει πλήρη ἐπίγνωση, ὅτι ἡ ὅποια ὑπαναχώρησή της ὁδηγεῖ στὴν ὑπονόμευση καὶ τελικὰ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, κι αὐτὸ τὸ ἀπορρίπτει διαρρήδην.