Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀλλὰ ἰσχυρὰ ἀνοδικὲς στὴν Μόσχα, Βομβάη καὶ Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3546 δολλάρια καὶ 138,6250 γιέν, μὲ σταθερὰ χρυσό, 1253,50, καὶ πετρέλαιο, 110,23. Οἱ ἐπενδυτὲς στὴ Δύση διατηροῦν τὴν ἐπιφυλακτικότητά τους, διότι ἦταν σὲ ἐξέλιξη ἡ συνάντηση τῶν τεσσάρων πρωθυπουργῶν στὴν Σουηδία, μὲ ἀντικείμενο τὸν νέο πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς∙ ἡ δήλωση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι στηρίζει τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἔγινε ἀργὰ τὸ μεσημέρι καὶ δὲν προκάλεσε ἄμεσες ἀντιδράσεις, ἴσως γιατὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ τὴν ἀναμετέδωσε σὲ ἀρκετὰ χαμηλοὺς τόνους, μᾶλλον ἐπειδὴ εἶχε καλλιεργήσει πολλὲς ἐλπιδες, ὅτι δὲν θὰ ἐκφραζόταν ἡ ὑποστήριξη στὸν Λουξεμβούργιο πολιτικό. Ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἐπέστρεψε στὸ Λονδίνο μὲ ἄδεια χέρια, καὶ ἔκθετος γιὰ τὶς ἐλπίδες ποὺ εἶχε καλλιεργήσει∙ ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν ἔπιασε, διότι τὸ Βερολίνο δὲν ἀπεδέχθη τὸν ἐκβιασμὸ τῶν Ἀτλαντιστῶν.