Σώυμπλε, τιμητικὴ βραδιὰ γιὰ Στουρνάρα

Τὴν ὀργάνωση τιμητικῆς βραδιᾶς γιὰ τὸν Γιάννη Στουρνάρα, λόγῳ τῆς ἐπιτυχοῦς ἀσκήσεως τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στὸ ὑπουργεῖο του στὸ Βερολίνο προσέφερε ὁ Βόλφγκανφκ Σώυμπλε∙ στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκε καὶ ὁ Σταῦρος Παπασταύρου, ἐνῶ εἶχαν κληθεῖ Ἕλληνες τραγουδιστές, ὅπως ἡ Σαβίνα Γιαννάτου. Ὁ πανίσχυρος Εὐρωπαῖος τιμάει τὰ τελευταία ἑξάμηνα, ὅλους τοὺς ὑπουργοὺς ποὺ ἔχουν ἀσκήσει τὴν προεδρία∙ φαίνεται ὅμως ὅτι ἦταν μᾶλλον περισσότερο φιλόξενος πρὸς τὴν χώρα μας, ἴσως ἐπειδὴ ἤθελε νὰ τιμήσει δύο πράγματα: πρῶτον, τὴν ἄκρως ἐπιτυχῆ προεδρία ἀπὸ μία χώρα σὲ κρίση, ἐνῶ ἔχει ἐκφράσει δημοσίᾳ τὶς εὐχαριστίες του γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες∙ δεύτερον, τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων.