Μέρκελ, ἐγγύηση ἑνότητος

Τὴν ἐγγύηση τῆς πολιτικῆς τους ἑνότητος ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς διευρύνσεώς της, μὲ τὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις, προσφέρει στοὺς Εὐρωπαίους ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ὁ ἐκπληκτικὸς διπλωματικός της ἐλιγμός, τῆς συμμετοχῆς στὴν συνάντηση τῶν τεσσάρων πρωθυπουργῶν στὴ Σουηδία –στὴν ὁποία εἶχε προαναγγείλει ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ τὴν ἀποκήρυξη τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ- καὶ ἡ εὐθεῖα στήριξή του στὴν συνέντευξη τύπου, ἀπαιτοῦν προσόντα μεγάλου ἡγέτου. Τὸ ἠθικὸ τῶν εὐρωπαϊστῶν ἀναπτερώθηκε, καθὼς ὅλοι πλέον ἀναγνωρίζουν τὸν Λουξεμβούργιο πολιτικό, ὄχι μόνο ἐπειδὴ εἶναι ὁ καταλληλότερος γιὰ τὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἐκφράζει τὴν βούληση τῶν Εὐρωπαίων, ὅπως ἐκφράσθηκε μέσῳ τῆς κάλπης∙ στὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν ὅσων γίνεται περισσοτέρων πολιτῶν στὴν διαδικασία τῆς ἑνοποιήσεως ἀποβλέπουν οἱ κινήσεις αὐτές. Τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν οἱ εὐρωσκεπτικιστές, στὴν ἀποδυνάμωση τῶν συνεκτικῶν δεσμῶν τῆς Εὐρωζώνης∙ ἔχασαν ὅμως τὰ πάντα, διότι ἡ Γερμανία συμβολίζει τὴν ἑνότητα.