Ἰράκ, κατάληψη Μοσούλης

Στὴν κατάληψη τῆς Μοσούλης καὶ τῶν γειτονικῶν πόλεων προχώρησαν οἰ Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες, παραφυάδα τῆς Ἀλκάιντα, μὲ σκοπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν πετρελαίων τῆς περιοχῆς καὶ τὴν ἀνακήρυξη ἀνεξαρτήτου κράτους τοῦ Κουρδιστάν∙ οἱ ἀντάρτες ἐλέγχουν ἤδη τὸ συριακὸ Κουρδιστὰν καὶ τὸ χρησιμοποιοῦν ὡς βάση τῶν ἐπιθέσεών τους, ἐνῶ πάνω ἀπὸ 500000 πρόσφυγες ἔχουν ἐγκαταλείψει τὴν περιοχή. Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰρὰκ ζήτησε τὴν παραχώρηση ἐκτάκτων ἐξουσιῶν ἀπ’ τὴν Βουλὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν ἀρχίσει τὴν πορεία τους πρὸς τὸν Νότο καὶ καταλάβει τὴν Τιρκίτ, γενέτειρα τοῦ Σαντάμ∙ οἱ Δυτικοί, μὲ πρώτους τοὺς Ἀμερικανούς, μένουν ἐνεοὶ μπροστὰ στὶς ἐξελίξεις. Ἔχουν χρηματοδοτήσει τὴν ἐξέγερση στὴν Συρία, μαζὶ μὲ τὴν Τουρκία καὶ ἀραβικὰ ἐμιράτα, καὶ τώρα βρίσκονται ἐνώπιον ἀδιεξόδου∙ ἡ Ἄγκυρα φοβᾶται περισσότερο, διότι βλέπει τὴν ἐπέκταση τῆς ἐξεγέρσεως, ἤδη σὲ κατάσταση ἀναταραχῆς, στὸ δικό της Κουρδιστάν.