Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐνῶ συνεχίσθηκαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς πιέσεις στὴν Μόσχα καὶ στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,3549 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 138,0910 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1262,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,94. Στὴν Εὐρώπη οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι ἀναμένουν τὴν ὁριστικοποίηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ τὴν ἐπισημοποίηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἡ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Μάριο Ντράγκι θεωρεῖται ὡς προεργασία στὴν λήψη προσθέτων μέτρων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ δήλωση, ἄλλωστε, τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, ὅτι εἶναι δεδομένη ἡ ἐκλογὴ τοῦ Λουξεμβουργιου πολιτικοῦ, ἀπέβλεπε στὴν ἐνίσχυση τῆς αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ τέλος τῆς λιτότητος στὴν Εὐρώπη. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν ὀφείλονται στὶς παρεμβάσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ἂν καὶ ἡ σημαντικὴ ὑποχώρηση στὴν Ἀθήνα ἀποδίδεται στὴν ρευστοποίηση κερδῶν, μετὰ ἀπὸ συνεχῆ ἄνοδο πολλῶν ἡμερῶν.