Ἀμερική, θάνατοι ἀπὸ ὅπλα

Στὸ Ὄρεγκον τῶν δυτικῶν ἀκτῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, δύο μαθητὲς Λυκείου ἔχασαν τὴν ζωή τους, ὅταν ὁ ἕνας πυροβόλησε τὸν ἄλλον καὶ μετὰ αὐτοκτόνησε∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χαρακτήρισε ὡς τὴν μεγαλύτερη ἀπογοήτευσή του τὴν ἀποτυχία τῆς κυβερνήσεώς του στὸν ἔλεγχο τῆς ὁπλοφορίας∙ ὅλες οἱ προσπάθειες περιορισμοῦ της ἀπέτυχαν, λόγῳ τῶν ἰσχυρῶν διασυνδέσεων τῶν ὀργανώσεων ὑπὲρ τῆς ὁπλοκατοχῆς στὸ Κογκρέσσο∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, ὅτι κάθε ἑβδομάδα σχεδὸν θρηνοῦν θύματα ἀπ’ τὴν παράλογη χρήση τῶν ὅπλων. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἡ μοναδικὴ σχεδὸν ὀργανωμένη πολιτεία στὴν ἱστορία ποὺ δὲν ἔχει ἐπιβάλει τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν πολιτῶν της∙ ὅλες οἱ πολιτεῖες, ὡς ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα μέτρα ὀργανώσεώς τους ἦταν ἡ ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοφορίας καὶ ἡ αὐστηρότατη τιμωρία τῶν παραβατῶν.