Συνέχιση τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων

Τὸ πρῶτο πεντάμηνο ἡ χώρα πέτυχε 711 ἑκατομμύρια πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἔναντι 200 προγραμματισθέντος, καὶ ἐνῶ πέρυσι τὴν ἴδια περίοδο εἶχε ἔλλειμμα 970, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ ὑπουργὸς ἀναπληρωτὴς Οἰκονομικῶν∙ ἡ πολιτικὴ διάσταση τοῦ γεγονότος ἔχει σημασία, διότι αὐτὸ δείχνει δύο πράγματα, τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας τὸ δεύτερο τρίμηνο καὶ τὴν συνέπεια τῶν φορολογουμένων πρὸς τὶς ὑποχρεώσεις τους. Ὁ ὑπουργὸς μάλιστα πρόσθεσε, ὅτι ὁ φόρος στὸ πετρέλαιο θερμάνσεως δὲν ἀπέδωσε παρὰ ἐλάχιστα, ὁπότε θεωρεῖται βεβαία ἡ κατάργησή του, ὅπως καὶ ἡ μείωση τῆς ἔκτακτης εἰσφορᾶς τὸ Φθινόπωρο, διότι θὰ αὐξηθεῖ τὸ πλεόνασμα καὶ μόνο μὲ τὴν πληρωμὴ τῶν φορολογιῶν ἀπ’ τὸ εἰσόδημα∙ ἡ πορεία τοῦ προϋπολογισμοῦ σημαίνει ὅτι ἡ κυβέρνηση προσέρχεται στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ ρύθμιση ἀπὸ θέση ἰσχύος.