Ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης

Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις τὴν Ἑλλάδα ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, καθὼς ὁ τουρισμὸς αὐξήθηκε κατὰ 33% τὸ πεντάμηνο, ἡ χθεσινὴ ἐπίδειξη τῶν δυνατοτήτων τῆς χῶρας στὴν Νέα Ὑόρκη εἶχε ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία, μὲ 600 μέχρι 700 συναντήσεις ἐπιχειρηματιῶν καὶ συμμετοχὴ 1200, ἐνῶ ἡ προσφορὰ κεφαλαίων γιὰ τὸ ὁμόλογο τῆς Ἄλφα ἦταν τετραπλάσια, στὰ δύο δις εὐρὼ μέσα σὲ μία μέρα∙ ἡ τράπεζα ζἠτησε πεντακόσια ἑκατομμύρια καὶ ἡ μεγάλη ζήτηση ἔριξε τὸ ἐπιτόκιο στὸ 3,5%. Σὲ ἐπίσημο ἐπίπεδο ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Κουβέιτ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ὑπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας, ἐνῶ ἀπὸ Δευτέρας ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι ξένοι μὲ τὸν Κινέζο πρωθυπουργὸ τὴν Πέμπτη∙ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἔχει πλήρως ἀποκατασταθεῖ καὶ οὐδεὶς ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων, μὲ ἅλμα στὴν ἀνάπτυξη.