ΣΥΡΙΖΑ, πόλωση ὡς ἄμυνα

Στὴν κλιμάκωση τῆς πολώσεως ἐπιδόθηκε καὶ χθὲς στὴν Κοινβουλευτική του Ὁμάδα ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε καὶ ἀποκαλύφθηκε ὅτι τὸ ἐπιχείρησε γιὰ ἐσωκομματικοὺς λόγους∙ ἡ πρόβλεψη γιὰ ἐκλογὲς τὸ Φθινόπωρο καὶ χωρὶς μπάνια, λόγῳ πολιτικῶν ἐξελίξεων, σχολιάσθηκε εἰρωνικὰ ἀπὸ πολλοὺς βουλευτές του, καθὼς ἀναχώρησαν γιὰ διακοπές, ὅσοι δὲν εἶναι στὸ πρῶτο θερινὸ τμῆμα τῆς Βουλῆς. Στὴν Κουμουνδούρου σχολιάζεται ἀρνητικὰ ἡ πόλωση καὶ πολλοὶ θυμίζουν ὅτι κάθε τρίμηνο τὴν τελευταία διετία ὁ πρόεδρός τους προέβλεπε πτώση τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐκλογές∙ πολλοὶ βουλευτὲς ἀμφισβηητοῦν ἀνοικτὰ τὴν πρόθεση τῆς προσφυγῆς στὶς κάλπες μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ προσφυγὴ σὲ ἐκλογές, διότι δὲν διαθέτει ὁ ΣΥΡΙΖΑ 120 βουλευτές, ἐνῶ ἀπ’ τοὺς ὑπολοίπους πάνω ἀπὸ 180 ἐκμυστηρεύονται ὅτι θὰ ψηφίσουν τὸν Πρόεδρο∙ προειδοποιοῦν μάλιστα ὅτι ὁδηγεῖται σὲ γελοιοποίηση, ἄλλη μία φορά, ὁ Ναπολεοντίσκος.