Πάγωμα ἔργων τῆς Ἀττικῆς

Στὸ πάγωμα τῆς δημοπρασίας γιὰ τὰ τρία ἔργα ἀποκομιδῆς ἀπορριμμάτων τῆς Ἀττικῆς προχώρησε ὁ Γιάννης Σγουρός, σὲ ἀπάντηση πρὸς τὶς προεκλογικὲς κατηγορίες τῆς ἀντιπάλου του, ὅτι τὰ εἶχε ἀναθέσει μὲ ὕποπτες διαδικασίες∙ ὁ νῦν περιφερειάρχης κάλεσε τὴν νεοεκεγεῖσα νὰ ἀναλαβει τὶς εὐθύνες της γιὰ τὴν προώθηση τῶν δημοπρασιῶν καὶ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἐργολάβων γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἔργων. Ἡ λαλίστατη κατὰ τὰ ἄλλα νέα περιφερειάρχης δὲν ἀπάντησε∙ ἡ σιωπή της λέει πολλά, καὶ ἴσως μείνουμε γιὰ χρόνια ἀκόμη χωρὶς τοὺς βιολογικοὺς καθαρισμοὺς τῶν ἀπορριμμάτων καὶ ἴσως δοῦμε πάλι τοὺς δρόμους μας νὰ πλημμυρίζουν μὲ σκουπίδια. Ἀλλὰ καλύτερα εἶναι νὰ περιμενουμε τὶς ἀποφάσεις τῆς φιλοδόξου νέας πολιτικοῦ.