Συμφωνίες, Κίνας, Ἰταλίας

Πολλὲς συμφωνίες συνεργασίας ὑπέγραψε ἡ Ἰταλία μὲ τὴν Κίνα, κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ της στὴν μεγάλη χώρα∙ ἀπὸ ἰταλικῆς πλευρᾶς ὑπέγραψε ἡ μεγάλη ἑταιρεία προηγμένης τεχνολογίας Finmecanica, καὶ ἀφοροῦν, ἡ μία τὴν προμήθεια πενῆντα ἑλικοπτέρων Augusta καὶ ἡ ἄλλη συστημάτων τηλεκινήσεως τῶν σιδηροδρόμων. Ὁ Ματτέο Ρέντσι ἔγινε δεκτὸς ἀπ’ τὸν πρόεδρο Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουρωγή της Λὴ Κιτσιάνγκ∙ ἡ Ρώμη ἐπιχειρεῖ τὴν διεύρυνση τῶν σχέσεών της μὲ τὸ Πεκῖνο, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως, καθὼς ἐπὶ διετία βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς ἐπιβολῆς μνημονίου. Μοναδική της ἐλπίδα εἶναι ἠ ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων, ὅπως ἐκεῖνοι τῆς προηγμένης τεχνολογίας καὶ διαθέτει ἀρκετοὺς κυρίως στὴν Βόρεια Ἰταλία∙ διαφορετικὰ δὲν ὑπερβαίνει τὴν βαθειὰ κρίση.