Ἰσραήλ, ἀκραῖος πρόεδρος

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ρουβλὴν Ρίβιν, ἀκραίου ἐθνικιστοῦ καὶ θερμοῦ ὀπαδοῦ τοῦ μεγάλου Ἰσραήλ, ὡς προέδρου τῆς χώρας, φαίνεται ὅτι προκαλεῖ σοβαρὴ ἀνατροπὴ στὴν πολιτικὴ ἰσορροπία του∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἡττήθηκε στὶς ψηφοφορίες στὴν Κνεσέτ, ἀλλὰ ἀκόμη χειρότερα βλέπει τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα καὶ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Παλαιστινίους νὰ ἐνισχύονται. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν τράπεζα τῶν διαπραγματεύσεων θεωρεῖται πολὺ πιὸ δύσκολη, ἔστω κι ἂν ὁ πρόεδρος δὲν ἔχει οὐσιαστικὲς ἁρμοδιότητες στὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας, πλὴν τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅταν δὲν ὑπάρχει πλειοψηφία∙ τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα αἰσθάνονται ἐνισχυμένα ἀπ’ τὴν ἐκλογὴ καὶ πιέζουν γιὰ ἐπέκταση τοῦ ἐποικισμοῦ στὴν Δυτικὴ ὄχθη καὶ σὲ σκληρὰ ἀντίποινα κατὰ τῆς Λωρίδος τῆς Γάζης, ἂν ἐξαπολύουν ἀπὸ ἐκεῖ ρουκέτες. Δύσκολα τὰ πράγματα.