Ἰράκ, συνεχεῖς συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται πολυαίμακες στὸ Ἰράκ, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις προσπαθοῦν ἀνακόψαι τὴν πορεία τῶν Ἰσλαμιστῶν πρὸς τὴν Βαγδάτη, ἐνῶ ἦρθαν σὲ βοήθειά τους οἱ Κοῦρδοι∙ ὁλόκληρη ἡ περιοχὴ ἀπειλεῖται μὲ ἀνάφλεξη, ἐξ αἰτίας τοῦ θρησκευτικοῦ στὴν πράξη πολέμου. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ζητάει τὴν διασφάλιση τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος, γιὰ τὴν ἀποστολὴ βοηθείας, ἂν καὶ ἀπέστειλε ἕνα ἀεροπλανοφόρο στὸν Περσικὸ κόλπο, ἀλλὰ ἀπέκλεισε κατηγορηματικὰ τὴν ἀποστολὴ χερσαίων δυνάμεων∙ τὸ Ἰρὰν ἀνακοίνωσε τὴν προθυμία του γιὰ ἀποστολῆ τμημάτων τῆς Ἐπαναστατικῆς Φρουρᾶς, γιὰ τὴν διάσωση τῆς Βαγδάτης, ἀπ’ τοὺς Σουνίτες Ἰσλαμιστές. Ἤδη οἱ ἀντάρτες ἐλέγχουν τὶς βορειοδυτικὲς ἐπαρχίες τῆς χώρας καὶ μὲ μερικὲς ἀνατολικὲς τῆς γειτονικῆς Συρίας, ἐνῶ ἰσχζυρίζονται ὅτι εἶναι ἡ συνέχεια τῶν στρατευμάτων τοῦ Σαντάμ Χουσεϊν∙ ἡ ἀναμέτρηση μᾶλλον θὰ διαρκέσει, ἀλλὰ στὶς ἀγορὲς πετρελαίου δὲν φάνηκε μεγάλη νευρικότης, ἴσως ἐπειδὴ πιστεύουν, ὅτι θὰ σεβαστοῦν τὰ πετρέλαια.