Τρίτος προορισμὸς κρουαζιέρων ἡ Ἑλλάδα

Ἡ Ἑλλάδα κατέκτησε τὴν τρίτη θέση στὴν ἐπίσκεψη τῶν κρουαζεροπλοίων στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ἔφθασε τὸ πρῶτο ἀεροπλάνο ἀπ’ τὴν Σαγκάη, μὲ ἀπ’ εὐθεἰας πτήση∙ μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἐλεύθερης προσέγγισης τῶν κρουαζεροπλοίων ὑπολογίζεται ὅτι ἑκατομμύρια τουρίστες θὰ ἐπισκέπτονται τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ στὴ σειρὰ πρώτα λιμάνια εἶναι, Σαντορίνη, Κέρκυρα καὶ Μύκονος, μὲ τὸν Πειραιᾶ πέμπτο τῆς Μεσογείου. Ἡ ἄμεση σύνδεση μὲ τὴν Σαγκάη σημαίνει ὅτι θὰ αὐξηθεῖ σημαντικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν Κινέζων τουριστῶν, μὲ πρῶτο σταθμὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν ἐπίσκεψή τους σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ τὴν ἁλματώδη ἄνοδο τοῦ τουρισμοῦ στὴν χώρα μας καταγράφει καὶ ἔρευνα τοῦ μεγάλου διεθνοῦς πρακτορείου Lonely Planet, στὴν ὁποία κατατάσσεται πρώτη στὶς προτιμήσεις τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὶς διακοπὲς τους. Ἐμπεδώνεται ἡ κατάσταση