Ἰσχυρότερη εἶναι ἡ Ἑλλάδα

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἰσχυρότερη σήμερα, καθὼς ἐξέρχεται ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τελειώνει τὸ Φθινόπωρο μὲ τὰ μνημόνια, χάρις στὶς θυσίες τοῦ λαοῦ της στὴν ἐξυγίανση τῶν δημοσιονομικῶν καὶ στὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ κράτους∙ αὐτὰ ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργὸς στὸ συνέδριο τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι εἶναι ἐπετυχημένη ἡ προεδρία, καθὼς ὁλοκλήρωσε τὴν διαδικασία γιὰ 67 ἐκκρεμῆ θέματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορά, τὴν ἑνιαία ναυτιλιακὴ πολιτικὴ καὶ στὴν μεταναστευτική∙ ἡ Εὐρωπη ἀπέδειξε τὴν ἀλληλεγγύη της στὶς χῶρες τοῦ Νότου καὶ σήμερα εἶναι πιὸ καλὰ ὀργανωμένη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση νέας κρίσεως. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπέδειξε τὴν ὡριμότητά του καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά του στὴν τετραετία καὶ εἶναι αἰσιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον, παρὰ τὴν μείωση τουλάχιστον κατὰ 25% τοῦ εἰσοδήματός του, ἀλλὰ μὲ καλὲς προοπτικὲς πλέον τώρα.