Συμφωνία μὲ ἀποχωρήσεις

Ἡ συμφωνία πρωθυπουργοῦ καὶ ἀντιπροέδρου γιὰ τὶς ἀποχωρήσεις στὰ Πανεπιστήμια ἦταν ἀναμενόμενη καὶ ἡ ὅλη φασαρία ἔγινε γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας, ὡς γνήσιος ἐκφραστὴς τοῦ πάλαι ποτὲ κρατικοδίαιτου ΠΑΣΟΚ, προασπιζόταν τοὺς συντρόφους του, ἐν πλήρει ἐπιγνώσει ὅτι στὸ τέλος θὰ ὑποχωροῦσε. Ὅλοι αὐτοὶ δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ σημερινὸ πρόβλημα τῆς χώρας, τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δανειστῶν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων∙ οἱ τροϊκανοὶ περιμένουν στὴν γωνία τὸ πρῶτο λάθος μας, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων, μὲ τὴν δικαιολογία, ὅτι δὲν τηροῦμε τὸ πρόγραμμα. Ἀπέναντί τους μοναδικὴ ἀπάντηση εἶναι ἡ ἀνάπτυξη, χωρὶς προστριβὲς πρὸς αὐτούς.