Πορεία Γαλλικῆς Ἀριστερᾶς

Ἡ πορεία τῆς γαλλικῆς ἀριστερᾶς ὁδηγεῖ στὴν κατάρρευσή της σὲ τρίτο κόμμα τῆς χώρας, προειδοποίησε ὁ πρωθυπουργός της∙ ὁ Μανουὲλ Βάλλς ἀναφέρθηκε στὴν παράταση τῆς ἀπεργίας τῶν σιδηροδρομικῶν ἡ ὁποία ἔχει παραλύσει σχεδὸν τὴν Γαλλία καὶ δυσκολεύει ἀκόμη καὶ τὶς πανελλήνιες, κατὰ τὸ σύστημά τους, ἐξετάσεις. Στὶς εὐρωεκλογὲς οἱ Σοσιαλιστὲς ἦρθαν τρίτο κόμμα καὶ σὲ μεγάλη ἀπόσταση ἀπ’ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο καὶ τοὺς Συντηρητικούς, ὅπως καὶ στὶς πρὸ τριμήνου περιφερειακές, ἐνῶ ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει καταβυθισθεῖ∙ οἱ προοπτικὲς ἀνακάμψεως εἶναι ἐλάχιστες, ἂν ὄχι μηδαμινές, διότι οἱ Γάλλοι ἀμφισβητοῦν πλέον τὴν ἴδια τὴν ἀριστερὰ ὡς ἰδεολογία, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, ἀφοῦ δὲν στρέφονται πρὸς τὰ ἀριστερὰ κόμματα. Ὁ Ζὰν Λὺκ Γκοντὰρ μάλιστα ζήτησε ἀπ’ τὸν πρόεδρο τὴν ἀνάθεση τῆς πρωθυπουργίας στὴν Μαρὶ Λεπέν, ὥστε ἡ ἴδια ὡς ἀκροδεξιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ προβλήματα. Κάτι ὑποψιάζεται ὁ σκηνοθέτης.