Ἰράκ, συμμαχία, ΗΠΑ, Ἰρὰν

Στὴν βοήθεια τοῦ Ἰρὰν προσβλέπει πλέον ἡ Ἀμερικὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιθέσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν στὸ Ἰράκ∙ ἤδη διεξάγονται συνομιλίες γιὰ τοὺς τρόπους τῆς συνεργασίας, ἐνῶ ὁ Ἰρανὸς πρόεδρος ἔχει προσφερθεῖ καὶ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τμημάτων τῆς ἐπαναστατικῆς φρουρᾶς. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν ἐπανδρώσει τὶς δυνάμεις τους μὲ τοὺς ἀξιόμαχους ἀξιωματικοὺς τοῦ Σαντὰμ Χουσεΐν, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης δὲν διαθέτει ὀργανωμένο στρατό∙ προσέφυγε ἀπὸ προχθὲς στοὺς Κούρδους γιὰ τὴν ἀνακοπὴ τῆς προελάσεως πρὸς τὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ ἡ συριακὴ ἀεροπορία βομβαρδίζει τὶς βάσεις τους στὴ Συρία καὶ ὁ στρατός της ἀνακατέλαβε μερικὰ ἀπ’ τὰ ὀχυρά τους στὰ σύνορα τῶν δύο χωρῶν. Οὐάσιγκτον καὶ Λονδίνο ἐπικρίνουν τώρα τὸν Ἰρακινὸ πρωθυπουργὸ ὡς ἀνίκανο, ἀλλὰ εἶναι δική τους ἐπιλογή∙ περίεργη εἶναι ἡ στάση τῆς Ἄγκυρας, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἐπέμβει ἀκόμη, παρὰ τὴν ἀπειλὴ στὶς ὑπὸ ἐξἐγερση κουρδικές της περιοχές.