Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Βομβάης καὶ τῆς Σαγκάης, λόγῳ τοῦ πολέμου στὸ Ἰράκ∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὸ 1,3541 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 137,8975 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε, 1281,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 112,74. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν σχετικὰ ἐπιφυλακτικοί, διότι γνωρίζουν ὅτι ἠ ἰρακινὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀξιόμαχες δυνάμεις γιὰ τὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς Σουνίτες Ἰσλαμιστές∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἡ ἄμεση ἢ ἔμμεση παρέμβαση τοῦ Ἰρὰν θὰ βοηθήσει στὴν κατάσταση, ἀλλὰ προβλέπουν μακροχρόνιο τὸν πόλεμο. Στὸ θέμα τοῦ προστίμου 12 δις εὐρὼ πρὸς τὴν γαλλικὴ τράπεζα ΒΝΡ, ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς ἀρχές, ἐκτὸς τῶν διαμαρτυριῶν τῆς κυβερνήσεως τῶν Παρισίων, παρενέβη καὶ ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἀντικειμενικὴ ἀξιολόγηση καὶ δικαιολογημένο πρόστιμο∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ὑφίστανται πολλὲς πιέσεις καὶ ἀπὸ δικές τους τράπεζες, ἐπειδὴ ἔχουν κάνει ἴδιες περίπου συναλλαγὲς μὲ Ἰράν, Κούβα καὶ Βόρειο Κορέα.