Ἰσραήλ, ἐξαφάνιση ἐφήβων

Ἡ ἐξαφάνιση τριῶν ἐφήβων Ἰσραηλινῶν ἀπὸ τὸ Σάββατο στὴν Δυτικὴ ὄχθη, ἔχει προκαλέσει νέα ἔνταση στὴν Παλαιστίνη∙ ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση ἀποδίδει τὴν ἐξαφάνιση σὲ ἀπαγωγὴ ἀπὸ μαχητὲς τῆς Χαμάς, καὶ σὲ ἀντίποινα ἔχει συλλάβει ὀγδόντα Παλαιστίνιους σὲ πολλὲς ἀραβικὲς πόλεις. Ὁ Μαχμοὺντ Ἀμπὰς καταδίκασε τὴν ἀπαγωγή, χωρὶς νὰ τὴν ἀποδώσει σὲ Παλαιστίνιους∙ οἱ σχέσεις ἔχουν ὀξυνθεῖ ἀρκετά, μετὰ καὶ τὴν ἐκλογὴ ὡς προέδρου τοῦ Ἰσραὴλ τοῦ ἀκροδεξιοῦ παλαιοῦ πολιτικοῦ. Ἡ ἐπανάληψη τοῦ διαλόγου θεωρεῖται πλέον πολὺ δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, παρὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ Ἰράκ∙ ἡ προσέγγιση Οὐάσιγκτον καὶ Τεχεράνης, γιὰ τὸ Ἰρακινὸ καὶ τὰ πυρηνικά, προβλέπεται ὅτι θὰ ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Χεζμπολλὰχ τοῦ Λιβάνου περισσότερο. Ἀλλάζουν μᾶλλον οἱ ἰσορροπίες.