Κατοχύρωση πυρηνικῆς ἀσφάλειας Εὐρώπης

Στὴν διάρκεια τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ Ἑλλὰς ἐπέτυχε τὴν καθιέρωση τοῦ ἐλέγχου τῆς ἀσφαλείας ὅλων τῶν πυρηνικῶν σταθμῶν∙ οἱ εἰδικὲς ὁδηγίες ἔχουν ἐκδοθεῖ καὶ προβλέπουν τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν γειτονικῶν χωρῶν στὸν ἔλεγχο, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἔχουν καὶ αὐτὲς σταθμοὺς πυρηνικῆς ἐνεργείας. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀτομικῆς Ἐνεργείας ἔφερε τὸ βάρος τῶν διαβουλεύσεων μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ τὴν Ἐπιτροπή, διότι εἶναι πολλὰ τὰ συμφέροντα σὲ χῶρες μὲ πολλοὺς πυρηνικοὺς σταθμοὺς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, ὅπως ἡ Γαλλία∙ μετὰ τὸ δυστύχημα τῆς Φουκουσίμα οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἔχουν εὐσιασθητοποιηθεῖ καὶ γνωρίζουν, ὅτι ὁλόκληρη ἡ γηραιὰ ἤπειρος εἶναι ὅμηρος τῆς πυρηνικῆς διαρροῆς. Ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ πυρηνικοὶ σταθμοὶ τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Ρουμανίας σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπ’ τὰ σύνορά μας.