Ἐπιτόκια καὶ Γιούρογκρουπ

Ἡ αὐριανὴ πρώτη συμμετοχὴ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν στὸ Γιούρογκρουπ γίνεται ὑπὸ ἀντιφατικὲς συνθῆκες∙ ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς δήλωσε προχθές, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἔγκριση τῶν νέων δόσεων, χωρὶς τὴν ψήφιση τῶν προαποαιτουμένων, ἀλλὰ οἱ ἀγορὲς ψήφισαν Ἑλλάδα, καθὼς στὰ τρίμηνα ὁμόλογα ἐξασφαλίσθηκε ἐπιτόκιο 1,8%, ἀπ’ τὰ καλύτερα στὴν Εὐρωζώνη. Ὁπωσδήποτε ἡ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων ἀκολουθεῖ καὶ ἡ καθυστέρηση ὀφείλεται στὶς εὐρωεκλογές, ὅπως σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ ἡ σημασία τους δὲν εἶναι τόσο πολὺ σοβαρή∙ τὸ ἀκαταμάχητο ἐπιχείρημα τοῦ Γκίκα Χαρδούβελη εἶναι ἡ δημοσιονομικὴ προσαρμογή, ἀπ’ τὶς ταχύτερες στὴν Εὐρώπη, καὶ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων, τόσο ἀπὸ κρατικοὺς φορεῖς, ὅπως τῆς Κίνας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἰδιωτικὰ κεφάλαια. Ἑπομένως τὸ βάρος στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἑστιάζεται στὴν ἀνάπτυξη καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν της κλάδων, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀζέκου προέδρου. Αὐτὰ μετροῦν περισσότερο πλέον.