Παιχνίδια μὲ τὴν παιδεία

Τὰ παιχνίδια του μὲ τὴν παιδεία ἄρχισε ὁ νέος ὑπουργός, ἀμέσως μόλις ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του∙ ἀφοῦ ἐγκαταστάθηκε στὸ ὑπουργεῖο του, μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἀφοῦ περιηγήθηκε περὶ τοὺς μικροὺς συμβάλων στὴν περαιτέρω σμίκρυνσή τους, ἄρχισε τὶς διαχύσεις του μὲ τοὺς παλαιοὺς συντρόφους συντεχνιακοὺς τῶν Πανεπιστημίων, ἐνῶ ἀνέβαλε τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους ἀπ’ τὶς 10 στὶς 17 Σεπτεμβρίου, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι δὲν εἶναι ἕτοιμες οἱ ὑπηρεσίες. Ὄχι ὅτι ὁ προκάτοχός του ἔκανε καὶ τίποτε δύο χρόνια, πέραν τῆς ἐξυπηρετήσεως τοῦ ἐφοπλιστοῦ καὶ παράγοντος σὲ γνωστὰ κυκλώματα στὸν Πειραιᾶ∙ ἡ ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μας φαίνεται ὅτι ἔχει καὶ ἄλλα μαρτύρια νὰ περάσει.